DARGUNIL ZE SOVÍHO HRÁDKU

1. rytíř knížete Aurixů Kergendura

2. vnuk předchozího. Byl mezi rukojmími na Sotarbě, ale podařilo se mu prchnout společně s Araltem a Ildebaldem.