DIOTBALT

jeden z Widuwaltových rytířů, který se vetřel na Udi vydávaje se za jedenáctého družiníka, a zapříčinil popravu prince Ioanna tím, že ho přesvědčil, že se na něj nevztahuje nařízení krále Gudleifra ohledně stříbrné podkovy.