DUAN-SEG

1. zeman ze Severního Edagwonu, na jehož tvrzi nalezla útočiště část Gudleifrovy výpravy do Jižního Edagwonu. Jeho manželkou byla Belcolore, měl dceru Jankioru a syny Eladu-Yena, Simu-Karola a Danu-Venyho.

2. vnuk předešlého, syn Jankiory a Zergyla Krijeka.