Etibe

Etibe

ELA - částice vyjadřující vznešenost, vážnost, urozenost, úctu; ve složeninách pouze v prepozici

ELA-ASANTÍ, f. - vědma (dosl. ctěná vědoucí); pouze v jednom jediném případě se lze setkat s ELA-ASANTÍ v mužském rodě, a to když se hovoří i Valcorovi, válečné vědmě krále Ana a později Gaisioríga Miltida. Valcor byl jediným mužem, který se kdy stal vědmou, a bylo to možné proto, že byl homosexuál.

ELA-CARACIM, m. i f. - král, královna (u královny pouze ve významu vládkyně, nikoliv králova žena)

ELA-DARAMI, f. - manželka (dosl. vážená žena)

ELA-SÚG, f. - dospělost (u dívek od menarché, u chlapců cca od 21 let); doslovně "vážený věk"

EN1 - a

EN2 - v postpozici za imperativem funguje jako částice vybízející, zesilující imperativ (dami! - pojď, dami en! - tak pojď; obdobně jako v angličtině come in! x do come in!)

ERTAIS, m.  - strach

ERTINTA - bát se