EDAGWOŇANÉ

Souhrnně byvatelé Severního Edagwonu a Jižního Edagwonu. U obou národů byla rozšířena víra v jednoho boha. Edagwoňané z jihu podnikli invazi do země Éllad, přinesli sem svou víru i svůj jazyk, díky zásahu élladských bohů však zemi nikdy neovládli a spojení mezi Edagwonem a Élladem bylo přerušeno na čtyři století až do výpravy Gudleifrových družiníků pro ostatky krále Uda.