EIBLIN

dívka, kterou si Veselý Reiulf vysnil v zajetí na Lorenu a se kterou se pak skutečně setkal jako se služkou v jedné hospodě. Později ho vyhledala v ležení před Druhou velkou bitvou pod královskou horou Mirabatem a stala se jeho ženou.