ÉLLAĎANÉ

Pod tímto názvem rozumíme všechny obyvatele země Éllad, byť zde žilo několik kmenů. Po sjednocení země Éllad pod nadvládou Sutriwaxů se však rozdíly mezi jednotlivými kmeny začaly stírat, zvláště po příchodu jednověrců a po té, co se v zemi rozšířil Nový jazyk a víra v jednoho boha. Používáním Nového jazyka (novoélladštiny) zmizely jazykové rozdíly, které odlišovaly jednotlivé kmeny, a Éllaďané sjednocení pod Miltidy a pod Kúny přestali postupně cítit svou původní kmenovou přílušnost, která se stala podružnou. Důležitější nyní bylo, kterému ze dvou královských rodů podléhají a zda patří mezi jednověrce nebo mezi mnohověrce. Tak se postupně během raného Ela-Caracimasúgu vytvořil jednotný národ Éllaďanů, v němž se jako v tavícím kotli smísily kmeny Lyugů, Aurixů, Cynibrenců, Neumenů, Sutriwaxů, Sestronů, Ptyovců, Ásléganů a Ottwaranů.