ELVIOMÁRUS

1. Velký Elviomárus, otec Malého Elviomára

2. Malý Elviomárus, syn předchozího, pravé jméno Torgnýho Černého. Pod vlivem Jeschutiných kouzel se dopustil vražd ve vlastní rodině.