EMLED

třetí ze čtyř blíženců, Morcantových švabrů. Zúčastnil se výpravy do Jižního Edagwonu. Zahynul ve Druhé velké bitvě pod královskou horou Mirabatem.