ETYUMNIL

princezna Zergylů, otcem jejíhož dítěte byl Waltheri, lesní mužík. Zavražděna Hrygem.