France Miniature

France Miniature

in: Lidé a země, ročník 47, 7/1998, str. 442