Fréár

Fréár

Nejvýše postavená bohyně země Éllad. Patři spolu se svými bratry Getenekem a Orlygem do trojice prvorozených Bohů, dětí Sinadrových. Zatímco Orlyg a Getenek vznikli z jeho očí, Fréár se zrodila ze Sinadrova srdce. S Getenekem a Orlygem vytvořila z těla svého otce svět a jeho lebku jako měsíc pověsila na oblohu. Getenek a Orlyg o Fréár bojovali a lstí vyhrál Orlyg. Fréár se tedy stala jeho ženou, ale tajně léčila zraněného Geteneka. Getenek se později zamiloval do její dcery Samalbríny. Když mu ji Orlyg odmítl dát, vlákal slunečního boha Tagiru do svého paláce v podsvětí a uvěznil ho tam. Fréár se pokoušela Geteneka obměkčit slzami, aby Tagiru propustil, a vyplakala jich tolik, že vzniklo moře. Kromě Tagiry a Samalbríny patří mezi děti Fréár a Orlyga ještě Varandur, Viur, Rilana a Lirg. Fréár je ochránkyní domácího krbu, rodnného štěstí, rodiček a novorozeňat, proto se jí obětovalo při svatbách a porodech. Také je bohyní umění.

Zajímavý je odlišný vztah Fréár k mužům a ženám. Ochraňuje ty i ony, proto jsou v Élladu běžná úsloví "ať mne Fréár chrání" či "dobrotivá Fréár". Muži však nesmějí Fréár přinášet oběti. Ochraňuje je proto, že k nim má vzah jako k dětem, a ochraňuje je proto bezpodmínečně. Podobný postoj má k dívkám před dosažením pohlavní dospělosti. Jakmile však žena dosáhne plodného věku, je její povinností při novoluní přinášet Fréár oběti a tím si její přízeň zajistit. Ženy totiž Fréár pokládá za bytosti téměř sobě rovné, proto si její přízeň musí zajišťovat. Obětovat Fréár je pokládáno za jisté privilegium. Ani oběti při porodech a svatbách nesmějí provádět muži nebo nedospělé dívky. Jedinou výjimkou je situace, kdy je ohrožen život rodičky a nikdo jiný, kdo by obětovat mohl, není k dispozici.

Fréár je velmi dobrotivou Bohyní. Nikdy a za žádných okolností neškodí. Nejhorší věc, kterou Fréár může udělat, je, že pro někoho neudělá nic.