GAISIORÍX MILTID

syn Uda a Rhonwen, první král východní části země Éllad z rodu Miltidů. V době jeho vlády vpadli do Élladu jednověrci