GANI

bohyně hněvu, dcera Geteneka a Samalbríny, ochránkyně Arnwaldova. Zobrazovuje se většinou srudýma očima a býčím rohem uprostřed čela.