GERDHOINN

horská vůdkyně, která převedla přes Dankrada Wanna cestou k paní Haduwig