GETENEK

druhý nejvyšší élladský bůh, syn Sinadrův, bratr Orlyga a Fréár. Bůh zimy, noci a smrti, vládce mrtvých a podsvětí. Jeho manželkou je Orlygova dcera Samalbrína, se kterou zplodil Arranga a Gani.