GISALBERT Z ČERVENÉ SKÁLY

rytíř ze Zadní Ottwary, na jehož hradě se narodil Aralt