GLYDILLA

kněžka vyslankyně Getenekova chrámu v Golfaduru, již miloval Halldor