GREDEBOR ZE SKYTARIKU

1. řečený Silný, jeden z Anových rytířů, jehož panošem byl Skyrnet. Zahynul při bojích v Ottwaře.

2. děd výše řečeného