GUDWEIG

žena z Arambegiliny vesnice. Díky ní se Arambegil a Njál dozvěděli, kdo ves vyvraždil.