Her

Her

HOTTA, n. pl. - děti; nepravidelné, má pouze plurál, ostatní čísla viz AKLI

HOTTA-SÚG, f. - dětství

HRÚT, m. - meč

HRÚT-ADOR, m. - kníže (doslovně: muž s mečem, v archaické élladštině označení pro jakéhokoliv bojovníka)