HÁWART

1. Starý - Kergendurův rytíř, vedl vzpouru proti purkrabímu Oktryggovi z Vlčí skály, kterého vinil ze smrt svého vnuka

2. Mladý - syn předchozího, padl v bojích se Sutriwaxy