HLÚTWÍG

jeden z chrámových jezdců posádkou na Brynnveledu ve Skátrávídu