Ikul

Ikul

IALIN, m. - kámen

IALINARA, f. - hora

IALINGER, m. - hrad 

IAN - proti

IDE - jenž

IN, INA, INS - sám

INNAIN, INNAINA, INNAINS - vyteklý, o krvi: prolitý; innain loaditar - smrt v boji (dosl. prolitá krev)

IRGUINN, f. - loď

YE, YA, YUT - váš

YEMAINE - vy (vyslovuje se čtyřslabičně: je-ma-ji-ne)