ILKA

nevlastní bratr krále Ana, levobočný syn Bransúdův, Udův rádce na Urdyně