INFINITIV PO SLOVESECH PŘÍKAZU/ZÁKAZU

INFINITIV PO SLOVESECH PŘÍKAZU/ZÁKAZU

Ve větách typu "nařizuji udělat", "zakazuji, aby se hrálo" atd. se užívá vazby AG + infinitiv.

Příklady:

Tarqu ag daranta. Nařizuji dát.