IOLAR

syn Gizura Panenky, vychováván na pevnosti Brynnveledu ve Skátrávídu