IRNFRIT

dcera Hottaglúma Lysého, o niž se ucházeli Dagfinn Vysoký a Wampold z Gutharuny; Wampoldova choť