IRSIBIL

horská vůdkyně, sestra Tyrova a později manželka Vandrykova; pomohla kněžici Rodwinovi, Vandrykovi a Sovíčkovi projít Dankradem k sídlu strýce Pána draků Gunnlauga