ITIS

sestra krále Widuwalta sídlící na skalním hradě Lorenu v nitru Labyrintu. Z jejího hradu ukradl stříbrnou podkovu Veselý Reiulf.