Kerula

Kerula

KA - a

KALA - k, ke (někdy transkribováno cala); u substantiv a zájmen -A v postpozici

KALTANTA - ležet

KANUNTA - vrátit se, jít zpět

KARIALAS m. i f. - bojovník, bojovnice

KARIALETANTA - bojovat, válčit, zápasit

KARILAT, f. - bitva, boj; název tance pěstovaného na panovnických dvorech, který tančili muži s meči a ženy s pochodněmi

KARIMANTA - běžet, utíkat

KATA, f. - noha

KER, KERA, KERS - první

KILI, n. - dítě (ve smyslu nedospělého jedince, tj. u dívek cca do 12ti let, u chlapců do 13 - 14; kili není dívka po menarché a chlapec, kterému začínají růst vousy)); ve spojení se jménem zvířete označuje mládě tohoto druhu