Kana

Kana

Nejohmatanější, nejvyhledávanější a nejochotněji půjčovaná z knih. Jsou v ní vyjmenované všechny léčivé rostliny, jejich plody i kořeny a jiné léčivé věci, návody na odvary, masti či obklady, detailní anatomie mužského i ženského těla, rady, jak ošetřovat otevřené rány i zlomeniny, moderním jazykem řečeno je tam kompletní interna, traumatologie, chirurgie, stomatologie a řada specializovaných lékařských odvětví. Kana je velmi názorná, protože se nespokojuje pouze se slovním popisem. Pokud člověk například otevře stránku, kde se píše o léčivých účincích nějaké rostliny, ilustrace se po chvíli stane trojrozměrným obrazem, který si lze prohlédnout ze všech stran. A tak je to se všemi ilustracemi v knize. Pokud si kniha myslí, že je to pro čtenáře důležité, doplní ilustraci i čichovým vjeme, na některé ilustrace si lze dokonce sáhnout.

Kanu nelze vždy otevřít. Kdo v ní chce číst, musí se nejdříve podívat do žabího oka na jejích vrchních deskách. To oko prý vidí do hlubin lidských duší, a pokud v duši zahlédne zlo a jsou tedy obavy, že by člověk nabyté vědomosti mohl zneužít, oko se zavře a zavřená zůstane i kniha.