KARU

syn Melkólfův, Wannův přítel, původně nevolný kovář, kterého jeho pán vyměnil za koně létavce, protože se do něj zamilovala jeho dcera Yrmbegil. Karovi se podařilo spolu s Wannem z otroctví paní Haduwig uprchnout a projít Dankradem zpět do země Éllad. Oženil se s Yrmbegil a vstoupil do služeb krále Ana. S jeho svolením pak zaútočil na Yrmbegilina otce, porazil jej a získal tak jeho statky. Zúčastnil se výpravy pro srdce Ottwary. Když se znesvářili Udi a Már, rozhodl se stranit bojů, odešel do podhůří Dankradu, kde vybudoval hrad Sergell, v jehož podzemí ukryl stříbrnou podkovu, a stal se prvním Strážcem Stezky. Jeho potomkem byl Černý Bald, jeden z družiníků krále Gudleifra.