KATLA

1. šenkýřka ve městě pod hradem ottwarského knížete Betherinta

2. Wannova pěstounka, manželka Melvingova

3. dcera předešlé