KERGENDUR

poslední kníže Aurixů. Jeho dcera Rhonwen byla provdána za Anova syna Uda