KERITAS

jeden z Karových potomků, prastrých Černého Balda, bratr Balda Supa. Zahynul v podzemí Sergellu, když se pokoušel získat stříbrnou podkovu.