KRIJEK

Zergyl, manžel Jankiory a otec jejího dítěte