LAGDWIS

syn krále Itmara, pro nějž byla sepsána Ceredigova kronika