LANSÚG

Zergyl, žalářník v paláci princezny Zergylů Etyumnil