LIDÉ ZE SVĚTA ZA DUHOU

Svat za duhou je místo, kam se dá dostat pouze dvěma způsoby - projít duhou nebo projít Křišťálovou bránou v nitru Dračí jehly. Druhou cestu však byl nucen zničit Egilólf Vážka, aby zachránil svět za duhou před invazí ze země Éllad. Když probíhaly boje mezi Orlygem a Getenekem o nadvládu, část lidí ze světa za duhou se přiklonila na stranu Orlyga, část podpořila Geteneka. Po Orlygově vítězství se rozhodli, že los určí, kdo z nich zůstane ve světě za duhou a kdo odejde, protože boj mezi bohy zasel svár i mezi lidi ze světa za duhou. Vyhráli Getenekovi příznivci, kteří tak mohli zůstat v původních sídlech. Getenek se jim za jejich podporu odměnil tím, že do světa za duhou zakázal přístu smrti, bolesti, nemocem a dalším strázním, jimž vládl. Ta část národa ze světa za duhou, která odešla do země Éllad, se stala lesními mužíky. Mezi nimi a lidmi ze světa za duhou stále existuje pouto, protože lidé ze světa za duhou vysílají moudré starce do Hvozdu lesních mužíků, aby jako tzv. praotcové tomuto národu pomáhali.