LINGAF

1. sedlák v Jižním Edagwonu, přítel Gamuxperův, u nějž se na útěku ze Siderma schovával Gamuxper s Haraldem

2. námořník z Uxacony, který spolu s Éllaďany pobýval na tvrzi Duana Sega