MÁR

prvorozený syn krále Ana a dědic trůnu Sutriwaxů, zakladatel rodu Kúnů. Otec mu v přesvědčení, že tak činí pro dobro země Éllad, upřel dědictví, čímž začaly čtyřsetleté boje mezi Miltidy a Kúny