MARGAD STROMOVOUS

soused Eyliwyfa Býčího čela, Skyrnetova otce. Odmítl jeho žádost o pomoc, pročež byla Eyliwyfova tvrz dobyta a vypálena. Později byl zabit Márovými muži při pronásledování Skyrneta a princezny Andalety