Mýtus a skutečnost

Mýtus a skutečnost

in: Pevnost 5/2004, str. 8 - článek související s premiérou filmu Trója (o objevení Tróje Schliemannem, charakteristika hlavních postav Íliady...)

...je příznačné, že i řecké mýty reflektují maloasijskou řeckou kolonizaci jako postupný, nikoliv jednorázový proces, protože tak tomu opravdu bylo. Už otcové řady trojských hrdinů se podle pověstí vydali na východ, do Kolchidy, pro zlaté rouno. Ano, byli to Argonauti vedení Íásónem. Na palubě lodi Argó se tehdy s Íásónem kromě hrdiny Héraklea plavil například Achilleův otec Péleus, Telamón, otec velkého Aianta, Diomédův otec Týdeus, budoucí bůh lékařství Asklépios, otec Podaleiria a Macháóna, kteří se od Asklépia jeho umění naučili a o nichž se před Trójou vyjádřil krétský král Ídomeneus, že mají cenu "přemnoha mužů", a Helenini bratři Kastór a Polydeukés. A stejně příznačné je to, že pověstmi o trojské válce řecké báje a poěsti také končí. Uzavírá se jedna velká dějinná epocha Řecka, mykénské období... 

 Achilleus ošetřuje Patroklovi ránu způsobenou šípem

červenofigurová malba na keramice kolem r. 500 př.n.l.