Ni

Ni

NA - zápor u adjektiv (prepozice)

NA - v, ve, na, do; na otázku KAM se pojí -IN v postpozici u substantiv a zájmen.

NAUMI, NAUMA, NAUMUT - hnědý

NEY - ne (prostý zápor)

NIME - ale

NU - částice vyjadřující násobek, vždy v postpozici (dan-nu - dvojitý, dvojnásobný)

NÚ - bez