NANTICHILDA

dívka, již obtěžkal Burjan, budoucí panoš Sara ze Swominu, a kterou za to vesničané zavraždili