OLF

1. sluha v domě Mavelingů v Peanfalehu. V koši vajec, který Olf nesl, objevil Arnwald Drakobijec uťatou hlavu Segiarna Mavelinga.

2. Olf Ulkadul, jeden z účastníků turnaje v Sidermu, poražený Sigelindou