OR

Pán draků, syn Pána draků Askadrina. Složitým způsobem získal za manželku dceru ottwarského knížete Betherinta Ingerid a po dobu vlády Betherinta a jeho syna Rodvina, Orova švagra, byly vztahy mezi Pány draků a Ottwarskými knížaty velmi dobré.