ORLYG

nejvyšší bůh země Éllad, syn Sinadrův. Bůh úrody, války boje, lovu, moci a slávy, ochránce statečných bojovníků, nejuctívanější a nejobávanější bůh. S chotí a sestrou Fréár měl tyto dět: Varandura, Viura, Tagiru, Rialnu, Lirg a Samalbrínu. Kromě božských potomků zplodil ještě mnoho dětí se smrtelnicemi. Nejznámější z nich jsou Wanne a Sanduk.