ORTVIN

Pán draků, druhorozený syn Pána draků Askadrina a Syrgerin, bílý drak. Byl zavražděn z popudu svého strýce Gunnlauga syny cynibrenského stařešiny Hortgartem a Fryttjófem, když čekal ve vsi na návrat své milé vědmy Arambegil.